Żłobek z dofinansowaniem w Warszawie

Jakie można otrzymać dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku?

Coraz częściej rodzice decydują się na pozostawienie dzieci pod opieką żłobka. Uczęszczanie malucha do żłobka ma nie tylko świetny wpływ na jego rozwój, ale także placówka ta jest bardzo pomocna w powrocie rodziców do pracy. W Warszawie można zostawić dziecko pod opieką klubu dziecięcego, prywatnego żłobka, miejskiego żłobka lub dziennego opiekuna. Koszty uczęszczania dziecka do wymienionych placówek różnią się od siebie, jednak mają wspólną cechę- pobyt dziecka w danym miejscu w Warszawie może być dofinansowywany. Jakie dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt moża dostać i w jakiej wysokości? Przyjrzyjmy się im bliżej.

Dofinansowanie do pobytu w każdym żłobku. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Rządowe dofinansowanie, o którym mowa to świadczenie uruchomione w kwietniu 2022 r., które przyznawane jest na pobyt dziecka w klubie dziecięcym, żłobku lub będącego pod opieką dziennego opiekuna. Finansowane jest ono z ZUSu i tam też należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Jak zawsze, aby dostać dofinansowanie, trzeba spełnić kilka warunków, a są nimi:

  • musisz być rodzicem lub opiekunek prawnym dziecka,

  • Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostawać pod opieką dziennego opiekuna,

  • nie otrzymujesz na dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Dofinansowanie pobytu udzielane jest na:

  • pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie,

  • pierwsze w rodzinie, jeśli kolejne dziecko otrzymuje rodzinny kapitał opiekuńczy

  • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy, na które ZUS przyznał rodzinny kapitał opiekuńczy i pobrałeś go w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Wnioskując z zapisanych wymogów, nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które pobierane jest już świadczenie, jakie stanowi rodzinny kapitał opiekuńczy. Do Ciebie należy decyzja, jaki rodzaj dofinansowania wybierzesz, jednakże musi on być w takim przypadku jednym z dwóch.

Ponadto żłobek prywatny, żłobek miejski, klub dziecięcy lub dzienny opiekun musi być wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, lub wykazu dziennych opiekunów. Twoje dziecko natomiast również musi znajdować się na liscie wykazu, jako dziecko już uczęsczające do placówki.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku i w jakiej wysokości można uzyskać świadczenie żłobkowe?

Wniosek możesz złożyć najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Możesz go wysłać drogą elektroniczną przez PUE Zus lub złożyć osobiście w ZUSie. Kwota, którą możesz dostać to 400 zł na dziecko. Jednak nie może ta kwota przekroczyć kosztów pobytu dziecka w żłobku i nie są do niej wliczane opłaty za wyżywienie. ZUS przyzna dofinansowanie i wypłaci je co miesiąc na rachunek podmiotu prowadzącego żłobek prywatny, klub dziecięcy lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego własną działalność.

Czy z samego miasta Warszawy można otrzymać bon żłobkowy dla dziecka uczęszczającego do prywatnego żłobka?

Jeśli jesteś rodzicem, który płaci podatki w Warszawie, nie jesteś na urlopie wychowawczym, Twoje dziecko oczekuje na liście rekrutacyjnej do żłobka publicznego, a dochody w Twojej rodzinie nie przekraczają 3844 netto na członka rodziny to masz szansę na następne dofinansowanie. Kwota, którą możesz uzyskać to kolejne 400 zł miesięcznie. W przypadku tego programu ogromnym plusem jest to, że możesz pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy i jednocześnie otrzymywać bon żłobkowy. Jednak pamiętaj, że pieniądze przeznaczone są dla dzieci, które rozpoczęły 13-sty miesiąc życia. Dofinansowanie przeznaczone jest na dopłatę do pobytu dziecka w prywatnym żłobku lub w klubie malucha i finansowane jest przez Urząd Miasta w Warszawie.

Wniosek należy złożyć elektronicznie na stronie Urzędu Miasta, dołączając do niego kopię zawartej umowy z placówką publiczną, zaświadczenie o zatrudnieniu i nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym.

Pieniądze będą wypłacane na konto bankowe podane we wniosku.

Co daje świadczenie żłobkowe lub bon żłobkowy w prywatnym żłobku z Urzędu Miasta i z ZUSu?

Gdy rodzice dzieci chcą wrócić do pracy po zakończeniu urlopy macierzyńskiego lub tacierzyńskiego stoi przed nimi trud wyboru placówki, do której będzie uczęszczać dziecko. Miejsc opieki jest wiele, jednak każdy rodzic chce objęcia dziecka opieką idealną. Koszt żłobka, klubu malucha lub dziennego opiekuna dziecka to nieunikniony wydatek. Dofinansowanie, jakie przysługuje rodzicom dzieci uczęszczających do danej placówki stanowi ogromne wsparcie dla nich.

W Warszawie żłobków prywatnych jest bardzo dużo. Jednak miesięczne opłaty pobytu dzieci w takiej placówce potrafią zszokować, choć nie zawsze musi tak być. Dzięki dofinansowaniom prywatne żłobki stają się bardziej dostępne dla rodziców. Ogromnym plusem placówek prywatnych jest całoroczna rekrutacja, dzięki której zostaje zniwelowana walka o miejsce w publicznym żłobku. Jednak tak, jak w każdej placówce dostępna jest określona liczba miejsc, więc warto pomyśleć o miejscu opieki dziecka znacznie wcześniej i nie przegapić terminu składania wniosków na określone dofinansowanie.